Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH / Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002÷2006 / 2004 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2004 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Uchwały podjęte przez Radę Miejską Głuszycy w roku 2004

Uchwała Nr XV/76/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2004 r.w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych.

Uchwała Nr XV/77/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2004 r. w sprawie planu zadań inwestycyjnych na lata 2004-2008.

Uchwała Nr XVI/78/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/67/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XVI/79/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach.

Uchwała Nr XVII/80/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2004 r w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Uchwała Nr XVII/81/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XVIII/82/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2003 r.

Uchwała Nr XVIII/83/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z 24 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XVIII/84/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Głuszyca

Uchwała Nr XIX/85/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XIX/86/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

Uchwała Nr XIX/87/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na II półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XIX/88/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na II półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XIX/89/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie nawiązania współpracy z czeską gminą Hermankovice

Uchwała Nr XIX/90/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu gminy

Uchwała Nr XIX/91/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XIX/92/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

Uchwała Nr XIX/93/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/72/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie gminy Głuszyca na 2004 

Uchwała Nr XIX/94/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Kolcach

Uchwała Nr XIX/95/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/96/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/78/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/97/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie przekazania mienia gminnego sołectwu w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/98/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/99/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/116/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Kolcach

Uchwała Nr XIX/100/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/117/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/101/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/118/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/102/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/119/99 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie powołania świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr XIX/103/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/120/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Kolcach

Uchwała Nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/121/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Grzmiącej

Uchwała Nr XIX/105/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/122/99 w sprawie przyjęcia statutu świetlicy wiejskiej w Sierpnicy

Uchwała Nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XIX/107/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XIX/108/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XIX/109/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/2003 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/110/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXI/111/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Szpitala specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Uchwała Nr XXII/113/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach

Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Uchwała Nr XXII/115/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

Uchwała Nr XXII/116/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu

Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

Uchwała Nr XXII/119/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grzmiąca

Uchwała Nr XXIII/120/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/121/2004 Rady miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego

Uchwała Nr XXIII/122/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie likwidacji drogi nr 373 o powierzchni 0,0676 ha stanowiącej mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Głuszyca Górna

Uchwała Nr XXIII/123/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/124/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/125/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXIII/126/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XXIII/127/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

Uchwała Nr XXIV/128/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r.  w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/130/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/131/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. (załączniki: nr 1, nr 2.)

Uchwała Nr XXIV/132/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/133/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny i podatek leśny (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.)

Uchwała Nr XXIV/134/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXIV/135/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu "Informatyzacja e-urząd" - Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXV/136/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXV/137/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi "Olbrzym" w Górach Sowich, w części położonej w obrębie Głuszyca, gmina Głuszyca (załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXV/138/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe

Uchwała Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXV/140/2004 Rady miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XXV/141/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych na terenie Gminy Głuszyca na rok 2005" (załącznik nr 1) 

Uchwała Nr XXV/142/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXV/143/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXV/144/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2005 r.

Uchwała Nr XXVI/145/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca na lata 2004-2-13

Informację wytworzył: Teodozja Nazarczuk
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2006-02-14 12:26:32


Pliki dodane do podstrony:
uchwała 145
uchwała 144
uchwała 143
uchwała 142
uchwała 141z1
uchwała 141
uchwała 140
uchwała 139
uchwała 138
uchwała 137z2
uchwała 137
uchwała 136
uchwała 135
uchwała 134z1
uchwała 134
uchwała 133z4
uchwała 133z3
uchwała 133z2
uchwała 133z1
uchwała 133
uchwała 132
uchwała 131z2
uchwała 131z1
uchwała 131
uchwała 130
uchwała 129
uchwała 128
uchwała 127
uchwała 126
uchwała 125
uchwała 124
uchwała 123
uchwała 122
uchwała 121
uchwała 120
uchwała 119
uchwała 118
uchwała 117
uchwała 116
uchwała 115
uchwała 114
uchwała 113
uchwała 112
uchwała 111z1
uchwała 111
uchwała 110
uchwała 109
uchwała 108
uchwała 107
uchwała 106
uchwała 105
uchwała 104
uchwała 103
uchwała 102
uchwała 101
uchwała 100
uchwała 99
uchwała 98
uchwała 97
uchwała 96
uchwała 95
uchwała 94
uchwała 93
uchwała 92
uchwała 91
uchwała 90
uchwała 89
uchwała 88
uchwała 87
uchwała 86
uchwała 85
uchwała 84
uchwała 83
uchwała 82
uchwała 81
uchwała 80
uchwała 79
uchwała 78
uchwała 77
uchwała 76


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 5040

 

 

 

do góry  |