Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

  < 2010 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2010

Uchwała Nr XXXV/200/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XXXV/201/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/202/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/203/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Głuszyca jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „ Podziemne Miasto Osówka sp. z o. o.”.

Uchwała Nr XXXV/204/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Koszykowskiej.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |