Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 śr. transportowe 2005 r. - roczne stawki podatku od środków transportowych

Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2005 r.

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2005 r.
(Uchwała Nr XXIV/132/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.)
w wysokości:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  • od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 635,00 zł,
  • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.060,00 zł,
  • powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.280,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdni

1

2

3

4

 

 

 

Dwie osie

 

12

13

1352

1455

13

14

1404

1496

14

15

1424

1527

15

 

1444

1558

 

 

Trzy osie

 

15

17

1465

1589

17

19

1486

1620

19

21

1506

1651

21

23

1527

1682

23

25

1548

1713

25

 

1568

1744

 

 

Cztery osie więcej

 

12

25

1764

1878

25

27

1785

2022

27

29

1816

2180

29

31

1868

2452,80

31

 

1920

2452,80

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.485,00 zł.

 4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

( tony)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdni (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

 

2 osie

 

12

18

1038

1661

18

25

1143

1764

25

31

1249

1816

31

 

1458

1937,76

 

 

3 osie

 

12

40

1558

1889,06

40

 

1778

2548,65

5. od przyczep i naczep,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 1.274,00 zł.

6. od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa, (przyczepa)

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś (osie jezdne) z zawie-szeniem pneumatycznym lub uznany za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

12

18

1143

1352

18

25

1166

1372

25

 

1186

1404

   

2 osie

 

12

28

1207

1455

28

33

1228

1476

33

38

1248

1486

38

 

1270

1699,87

   

3 osie

 

12

38

1290

1494,18

38

 

1310

1713

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

  • mniejszej niż 30 miejsc 1.485,00 zł.
  • równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.870,00 zł.

Termin płatności I raty podatku ustala się do dnia 15 lutego 2005 r.
a II raty do dnia 15 września 2005 roku.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |