Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY / GEODEZJA I OCHRONA ŚRODOWISKA / < Zarządzenia dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Zarządzenia dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie >

Głuszyca, 09-01-2012 r.

WPIS
DO GMINNEGO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, POLEGAJĄCEJ NA ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY
.

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca
.

WNIOSEK
o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca
.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głuszyca.

15.05.2006 r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Głuszycy z dn 11.05.2006 r. w spr. wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ...

  • załącznik nr 1 (wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych),
  • załącznik nr 2 (wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości płynnych).
Informację wytworzył: Andrzej Poniewierski
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2006-05-12
Czas udostępnienia informacji: 2012-01-09 07:32:57


Pliki dodane do podstrony:
Regulamin UPiCZ


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3550

 

 

 

do góry  |