Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / PRZEJRZYSTA POLSKA / Zasada braku tolerancji dla korupcji / < Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego >

Deklaracja Nr 1/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego.


KODEKS ETYKI RADNEGO

Bądź zawsze przytomny, czujny, krytyczny, obiektywny
i świadomy tego, co robisz. Poczuwaj się do odpowiedzialności nie tylko za to co było Twoim bezpośrednim udziałem, lecz również za wszystko, na co mogłeś mieć wpływ

I. Postanowienia ogólne.

 1. Kodeks określa standardy postępowania zgodnie z przyjętymi normami etycznymi obowiązujące radnych w związku z wykonywaniem zadań publicznych.
 2. Radnego obowiązuje znajomość zasad postępowania, które nakazuje prawo, regulaminy rady oraz niniejszy Kodeks.
 3. Radny jest zobowiązany stosować się do tych zasad, w swym postępowaniu kieruje się dobrem Rzeczpospolitej i społeczności lokalnej.
 4. Radny szanuje godność drugiego człowieka. Nie posługuje się plotką, czy pomówieniem i w żaden sposób nie poniża nikogo.
 5. Radny podejmując działalność publiczną, pretendując tym samym do stania się osobą publicznego zaufania, powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.
 6. Jedyną drogą osiągnięcia celów jest dla radnego przekonywanie i merytoryczna dyskusja, w której używa racjonalnych argumentów wystrzegając się wszelkiej manipulacji.
 7. Radny sprawuje swoją funkcję rzetelnie, obowiązki wykonuje starannie, a ze swe decyzje ponosi odpowiedzialność.
 8. Radny nie łamie przepisów prawa i nie zachęca innych do takiego postępowania.

II. Zasady sprawowania funkcji radnego.

 1. Radny nie może wykonywać swojej funkcji w celu osiągnięcia dla siebie korzyści osobistej lub materialnej, lub dla jakiegokolwiek prywatnego interesu.
 2. Radny nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpośrednio lub pośrednio jego osobistego interesu.
 3. Radny nie wykonuje innych funkcji, które utrudniałyby wykonywanie jego obowiązków lub były w sprzeczności z innymi.
 4. Radny nie może obejmować funkcji, które łączą się z nadzorem nad jego własną działalnością.
 5. Radny nie podejmuje działań, które zapewniłyby mu osobiste lub zawodowe korzyści po złożeniu urzędu.
 6. Radny działa ze świadomością, że jego postępowanie kształtuje opinię społeczności lokalnej o pracy całej rady i dokłada starań, aby opinia ta była jak najlepsza.
 7. Radny podporządkowuje się zasadom nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego, przyjmuje do wiadomości oceny i nie polemizuje z nimi.

III. Obowiązki i odpowiedzialność radnego.

 1. Radny jest odpowiedzialny przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowania swej funkcji.
 2. Radny dba o to, aby adresaci decyzji i działań podejmowanych z jego uczestnictwem byli poinformowani zarówno o ich celu jak i podstawach prawnych.
 3. Radny jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania mieszkańców gminy i ich reprezentantów dotyczące wykonywanej funkcji i podejmowanych w związku z nią decyzji.
 4. Radny dba o jawność pracy rady i urzędu, promuje ją i aktywnie działa na rzecz informowania społeczności lokalnej o wszelkich sprawach, które jej dotyczą.
 5. Radny zobowiązany jest reagować na przypadki nieprawości i nadużyć.
 6. Radny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej oraz zachowania w tajemnicy wiadomości poufnych dotyczących prywatnego życia osób.
Informację wytworzył: Katarzyna Łazanowska
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2006-02-03
Czas udostępnienia informacji: 2006-02-13 13:50:49


Pliki dodane do podstrony:
deklaracja 1-2005


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3183

 

 

 

do góry  |