Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / PRZEJRZYSTA POLSKA / Zasada braku tolerancji dla korupcji / < Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników >

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUSZYCY

PREAMBUŁA

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy stanowi zbiór wartości i zasad, którymi winni kierować się pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy , a także poza nim.

Celem Kodeksu jest przyczynienie się do kształtowania świadomości i wrażliwości etycznej wszystkich pracowników , poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej
i każdego mieszkańca gminy z osobna.
 
 
Niniejszy Kodeks wspiera i promuje postępowanie pracowników oparte na wartościach i zasadach:
  sprawiedliwości, lojalności, szacunku, godności, odpowiedzialności , jawności, uczciwości.

Pracownicy :

  • wykonują swoją pracę mając zawsze na względzie szacunek i poszanowanie godności współpracowników oraz interesantów, wykorzystując w maksymalnym stopniu swoją wiedzę i umiejętności,
  • angażują się w rozwój własnych kompetencji i wiedzy w celu jak najlepszego wykonania pracy w Urzędzie,
  • przestrzegają terminowości i punktualności oraz ogólnie przyjętych form grzeczności w bezpośrednich kontaktach oraz w korespondencji,
  • przedkładają interes wspólnoty samorządowej nad interesy własne, a także środowiska, w którym przebywają,
  • wydają sprawiedliwe i uczciwe decyzje , a przy ich podejmowaniu kierują się literą prawa i interesem wspólnoty samorządowej,
  • podczas realizowania określonej procedury administracyjnej mają obowiązek udzielenia interesantowi wyczerpujących informacji, które mogą mieć wpływ na podjętą później decyzję administracyjną,
  • nie unikają przyznania się do własnej pomyłki, są gotowi do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji,
  • zgodnie z prawem, w sposób racjonalny i oszczędny, gospodarują budżetem gminy,
  • w bezpośrednich kontaktach z interesantami wyróżniają się: taktem, uprzejmością , wysoką kulturą osobistą, dbałością o swój wygląd zewnętrzny, życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę interesanta, starając się pomóc w szybkim i sprawnym załatwieniu spawy.

ZAKOŃCZENIE

Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i w dniu podpisania go przez pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Informację wytworzył:
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2006-02-13 13:27:44

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3339

 

 

 

do góry  |