Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI / Zamówienia Publiczne - Przetargi / < Przetargi 2012 r. >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2012 r. >

26.10.2012 r.


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 2012/201325.10.2012 r.


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w
sezonie 2012/2013


18.12.2012r.Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: "Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2012/2013"

15.12.2012r.


Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: "Zimowe utrzymanie dróg w Gminie
Głuszyca w sezonie 2012/2013"

05.10.2012r.


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w
sezonie 2012/2013

 

05.10.2012r.


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie
2012/2013

 
21.09.2012r.05.09.2012r.


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

zadanie pn.:

Kapitalny remont dachu budynku Centrum Kultury przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy
Numer ogłoszenia: 191359 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
05.09.2012r.


04.09.2012r.

nr zadania, tj. IRiP.271.3.8.2012


"Unieważnienie postępowania przetargowego"

17.08.2012 r

 

 


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

zadanie pn.:

Kapitalny remont dachu budynku Centrum Kultury przy ul.
Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy
Numer ogłoszenia: 178477 - 2012

 

 


 

 


 

 

Głuszyca  16.08.2012 r

 


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych, obręb Sierpnica na działkach nr 354/10, 444
Numer ogłoszenia: 176701 - 2012


 


Głuszyca  25.07.2012 r

 


Pytania i odpowiedzi dotyczące

Głuszyca  24.07.2012 r

 


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

„Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych,  obręb Kolce na działkach nr 6, 10”

Głuszyca 05.07.2012 r


 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zadanie pn.:

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy - w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła


  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Formularz Ofertowy
  • Wykaz Inwestycji


Głuszyca  04.07.2012 r

Głuszyca , 27.06.2012 r

 

Do uczestników postępowania przetargowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 

Głuszyca , 19.06.2012 r


 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy - w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła

Głuszyca , 19.06.2012 r


 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Głuszycy - w ramach rządowego programu
Radosna Szkoła

Głuszyca , 18.06.2012 r


 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

zadanie pn.:


Głuszyca  08.05.2012 r


 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zadanie pn.:

Przebudowa dróg gminnych stanowiących dojazd do pól na działkach
nr 113 (od 0,00 do 0,35 km), 115 (od 0,00 do 0,23 km)
 w miejscowości Kolce - powódź 2009 rok.


Głuszyca , 16.05.2012 r


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zadanie pn.:

Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach nr 391 (3902 m2),389(4093 m2) w Głuszycy (łączna powierzchnia działek 7995 m2) - powódź 2009 rok".

 

Głuszyca , 15.05.2012 r


 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zadanie pn.:

Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R20 w
miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - powódź
2009 rok


Głuszyca , 27.04.2012 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

 

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

Głuszyca , 18.04.2012 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania

 

 

 

_________________________
Głuszyca , 15.03.2012 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr IRiP.271.2.8.2012

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania dokumentacji projektowej dla zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych stanowiących dojazd do pól. 

- Zapytanie Ofertowe

- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

_________________________
Głuszyca , 08.03.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe nr IRiP.271.2.7.2012

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących przeglądu kolektora deszczowego 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeglądzie wraz z wymaganym czyszczeniem oraz oceną stanu technicznego kolektora deszczowego przy ul. Kolejowej w Głuszycy. Przez sieć kanalizacji deszczowej rozumie się główne kolektory i przykanaliki wraz z urządzeniami towarzyszącymi (studnie).

- Zapytanie Ofertowe

- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3


 


 

Informację wytworzył:
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-13 18:12:19

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 35444

 

 

 

do góry  |