Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Budżet / Rok 2010 - Budżet Gminy

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Rok 2010 - Budżet Gminy

Głuszyca, 10-05-2011 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu: WIAS-WB-0134-103/11 oraz uchwała nr III/92/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2010 rok.

Głuszyca, 13-04-2011 r.


 1. Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. według źródeł ich powstawania,
 2. Załącznik nr 2 - wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej,
 3. Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca za 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej,
 4. Załącznik Nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów w 2010 r.
 5. Załącznik nr 5 - Zestawienie udzielonych dotacji w 2010 roku
 6. Załącznik Nr 6 - Zestawienie wydatków majątkowych za 2010 r.
 7. Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów własnych oświaty za 2010 r.
 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych w 2010 r.
 9. Załącznik nr 9 - Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz obligacji
 10. Załącznik nr 10 - Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2010 r.
 11. Załącznik nr 11-- Informacja z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury w 2010 r.
 12. Załącznik nr 12 - Wykonanie przychodów i rozchodów Instytucji Kultury w 2010 r.
 13. Załącznik nr 13, 14, 15, 16 - Załączniki Instytucji Kultury (basen, Łomnicka Chata, biblioteki, Centrum Kultury)

Głuszyca, 20-09-2010 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu: WIAS-WB-0134-125-10 oraz Uchwała Nr III/124/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 września 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Głuszycy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie Nr 86/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 86/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2010 r. - Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 r.

załączniki do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 r.:

 1. Załącznik nr 1 - zestawienie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 2. Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu według  działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 3. Załącznik nr 3 - wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 r. według źródeł ich powstawania,
 4. Załącznik nr 4 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy I półrocze 2010 r.,
 5. Załącznik nr 5 – zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2010 r.,
 6. Załącznik nr 6 – zestawienie wydatków majątkowych I półrocze 2010 r.,
 7. Załącznik nr 7 – zestawienie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2010 r.
 8. Załącznik nr 8 – zestawienie wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2010 r.,
 9. Załącznik nr 9 - Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2010 r.
  Załącznik Nr 1 - wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za i półrocze 2010 r.;
  Załącznik nr 2 - informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za i półrocze 2010 r. 

 


 

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

 • Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010 r. według źródeł ich powstawania - załącznik 1
 • Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik 2
 • Plan wydatków budżetu Gminy Głuszyca na 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik 3
 • Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne - załącznik 4
 • Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r. - załącznik 5
 • Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r. - załącznik 6
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - załacznik 7
 • Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załacznik 8
 • Planowane wydatki inwestycyjne  w 2010 r. - załącznik 9
 • Dochody i wydatki dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych na 2010 r. - załącznik 10
 • Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Głuszyca na rok 2010 - załacznik 11
 • Przychody i koszty zakładów budżetowych planowane na 2010 r. - załacznik 12
 • Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 r. - załącznik 13
 • Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 - załącznik 14
 • Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - załącznik 15
 • Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - załącznik 16
 • MIENIE KOMUNALNE - stan na 30.09.2009 r.
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2009-12-30
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-15 10:44:55

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4134

 

 

 

do góry  |