Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >

Głuszyca 27 lutego 2015r.Burmistrz Miasta Głuszycy
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy ul. Sienkiewicza 53Głuszyca 27 lutego 2015r.Burmistrz Miasta Głuszycy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy


Głuszyca 16 stycznia 2015r.Burmistrz Miasta Głuszycy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Głuszyca

Głuszyca 26 listopada 2014r.

Rada Nadzorcza
Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z o.o. w Głuszycy

Ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki

Głuszyca 16 października 2014r.Burmistrz Miasta Głuszycy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. GOSPODARKI ODPADAMI

 Głuszyca 8 października 2014r.Burmistrz Głuszycy zatrudni na stanowisku ds.obsługi Rady Miejskiej w ramach umowy o pracę na zastępstwo


Zespół Szkół Głuszyca,                                           27 lutego 2014r. ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca
tel. 74 845-64-81
e-mail zszparkowa@poczta.onet.pl


Dyrektor
Zespołu Szkół w Głuszycy
ogłasza konkurs na stanowisko
Głównego Księgowego
w wymiarze ½ etatu


Głuszyca 20 lutego 2014r.


Burmistrz Miasta Głuszyca
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw planowania i gospodarki przestrzennejGłuszyca 4 lutego 2014r.


Burmistrz Miasta Głuszyca
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw windykacji należności czynszowych i opłat

Głuszyca 7 stycznia 2014r.

Burmistrz Miasta Głuszyca
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw windykacji należności czynszowych i opłat


Głuszyca 17 grudnia 2013r.

Burmistrz Miasta Głuszyca
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw windykacji należności czynszowych i opłatGłuszyca 22 listopada 2013r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszyca w Urzędzie Miejskim w GłuszycyGłuszyca 8 listopada 2013r.


Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Głuszyca Posiedzenie Komisji z dnia 07 listopada 2013 r


Głuszyca 22 października 2013r.

Burmistrz Miasta Głuszyca
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarz Gminy Głuszyca

Głuszyca 26 sierpnia 2013r.

Burmistrz Miasta Głuszyca
zatrudni na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
w ramach umowy na zastępstwo.

 
Głuszyca 15 lipca 2013r.


Burmistrz Głuszycy

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy ul. Parkowa 9


Głuszyca 02 czerwca 2013r.


Zespół Szkół Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca
tel. 74 845-64-81
e-mail zszparkowa@poczta.onet.pl
Dyrektor
Zespołu Szkół w GłuszycyGłuszyca 10 czerwca 2013r.

Zespół Szkół Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca
tel. 74 845-64-81
e-mail zszparkowa@poczta.onet.pl
Dyrektor
Zespołu Szkół w Głuszycy
Ogłasza konkurs na stanowisko
Głównego Księgowego
w wymiarze ½ etatu


Głuszyca, 29 Marzec 2012 r.

Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Głuszyca, 4 Styczeń 2012 r.

Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędniczeGłuszyca, 28 Grudnia 2012 r.


Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

ds. Księgowości Budżetowej

 Głuszyca, 20 Grudnia 2012 r.

Dyrektor

Zespołu Szkół w Głuszycy

ogłasza konkurs na stanowisko

Głównego księgowego 

w wymiarze 1/2 etatu

 

 


 

 

Głuszyca, 17 Grudnia 2012 r.

 

Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Obsługa Sekretariatu w Kancelarii Burmistrza

Głuszyca, 04 Grudnia 2012 r.

 

Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze 

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I
SPRAW OBYWATELSKICH


Głuszyca, 30 Listopad 2012 r.

Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - KIEROWNIKA  REFERATU BUDŻETU I FINANSÓW

Głuszyca, 13 Listopad 2012 r.

 

Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze 

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO I
SPRAW OBYWATELSKICH
Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - KIEROWNIKA  REFERATU BUDŻETU I FINANSÓW


Głuszyca, 20 Wrzesień 2012 r.

 

Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze 

KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU 

 

 


Burmistrz Głuszycy

Ogłasza otwarty konkurs na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze 

KIEROWNIK REFERATU MIENIA KOMUNALNEGO

 

 

Głuszyca, 17 Wrzesień 2012 r.

 

Burmistrz Głuszycy

Informuje o naborze

ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji
Głuszyca, 5 Wrzesień 2012 r.


Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze

ds.płac

 


Głuszyca, 31 Sierpien 2012 r.


Burmistrz Głuszycy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy ul. Parkowa 9

Głuszyca, 28 Sierpnia 2012 r.


INFORMACJA
o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego
w Głuszycy

W ustalonym terminie wpłynęły  3 oferty :

1. Aneta Musik zamieszkała w Głuszycy
2. Ewa Piejko zamieszkała w Wałbrzychu
3. Iwona Wiśniewska zamieszkała w Ludwikowicach


W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej do II etapu konkursu nie zakwalifikowały się : Pani Aneta Musik i Pani Ewa Piejko.

Członkowie Komisji konkursowej w głosowaniu tajnym  dokonali wyboru  kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy  w osobie :
Pani Iwony Wiśniewskiej .
INFORMACJA
o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
w Głuszycy W   ustalonym   terminie     wpłynęły  4  oferty  :
1.  Sylwia Dejczer-Gałczyńska zamieszkała  w Nowej Rudzie
2.  Mateusz Gumny zamieszkały w  Mokrzeszowie
3. Krzysztof  Łubiński zamieszkały w Kowarach  
4. Renata  Tarasiuk zamieszkała w Głuszycy


W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej  w/w   kandydaci  nie zakwalifikowali się do II części konkursu.

Głuszyca, 31 lipca 2012 r.


 Głuszyca, 31 lipca 2012 r.


Burmistrz Głuszycy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy ul. Parkowa 9


Głuszyca, 31 lipca 2012 r.


Burmistrz Głuszycy

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Przedszkola Samorządowego
w Głuszycy ul. Grunwaldzka 15

 

Głuszyca, 31 lipca 2012 r.

INFORMACJA
o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
w Głuszycy

 W   ustalonym   terminie     wpłynęła  1  oferta  :
1. Pani  Renaty Tarasiuk  zamieszkałej w Głuszycy

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej  Pani Renata Tarasiuk nie zakwalifikowała się do II części konkursu.


INFORMACJA

o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

              W ustalonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.Głuszyca, 8 lipca 2012 r.


Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji

w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Promocji
Głuszyca, 8 lipca 2012 r.


Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. płac w Referacie Budżetu i Finansów


Głuszyca, 29 czerwca 2012 r.


Burmistrz Głuszycy


Ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska
 

Głuszyca, 28 marca 2012 r.

Przedszkole Samorządowe
ul. Grunwaldzka 15
58-340 Głuszyca
tel. 74 880-80-10
e-mail 
przedszkolegluszyca@wp.pl

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Głuszycy
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Główny księgowy w wymiarze 1/2 etatu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w  stanowisko została wybrana Pani Joanna Pakulska, zamieszkała w Głuszycy.

- Załącznik nr 4 - Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne

- Załącznik nr 9 - Informacja o Wynikach Naboru

 Dyrektor
(-) Iwona Wiśniewska

 

Głuszyca, 13 lutego 2012 r.

Przedszkole Samorządowe
ul. Grunwaldzka 15
58-340 Głuszyca
tel. 74 880-80-10
e-mail 
przedszkolegluszyca@wp.pl

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Głuszycy
ogłasza konkurs na stanowisko
Głównego Księgowego
w wymiarze ½ etatu

Dyrektor
(-) Iwona Wiśniewska

 Głuszyca, 08 lutego 2012 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru
na stanowisko urzędnicze
młodszego referenta ds. obsługi Rady Miejskiej w Głuszycy 
z dnia 07 lutego 2012 r
.

 

 

Głuszyca, 03 lutego 2012 r.Protokół
z przeprowadzonego naboru
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
- młodszego referenta ds. obsługi Rady Miejskiej
w dniu 02 lutego 2012 r
.

Głuszyca, 27 stycznia 2012 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru
na wolne stanowisko urzędnicze
młodszego referenta ds. obsługi Rady Miejskiej
sporządzony 25 stycznia 2012 r
.

Głuszyca, 02 stycznia 2012 r.

Burmistrz Głuszycy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi Rady Miejskiej

Głuszyca, 08 grudnia 2011 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze 
Sekretarza Gminy Głuszyca
z dnia 08 grudnia 2011 r.

Głuszyca, 05 grudnia 2011 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze 
Sekretarza Gminy Głuszyca
z dnia 05 grudnia 2011 r.

Głuszyca, 08 listopada 2011 r.

Burmistrz Głuszycy
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarza Gminy Głuszyca

 

Głuszyca, 22 września 2011 r.

Gimnazjum Publiczne w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 37
58-340 Głuszyca

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Główny księgowy - nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w  stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Witkowska, zamieszkała w Wałbrzychu.

Głuszyca, 14 września 2011 r.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Głuszycy
podaje do publicznej wiadomości 
listę kandydatów spełniających wymagania formalne
w konkursie
 na stanowisko
Głównego Księgowego

w wymiarze – 1/2 etatu

Głuszyca, 30 sierpnia 2011 r.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Głuszycy
ogłasza konkurs na stanowisko
Głównego Księgowego

w wymiarze – 1/2 etatu

Głuszyca, 19 lipca 2011 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji z dnia 11 lipca 2011 r.

Głuszyca, 06 lipca 2011 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze
- młodszego referenta ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji
z dnia 06 lipca 2011 roku

Głuszyca, 20 czerwca 2-011 r.

Sprostowanie
błędu redakcyjnego

Uprzejmie informuje, że w ogłoszeniu Burmistrza Głuszycy z dnia 16 czerwca 2011 r. w punkcie 2 dotyczącym: „Stanowisko pracy: jest "INSPEKTOR" a winno być „MŁODSZY REFERENT'.
W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 01 lipca 2011 roku do godziny 15.00.

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

Głuszyca, 16-06-2011 r.

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs na nabór
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji
.

Stanowisko pracy:  inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji - pełny wymiar czasu pracy.

Głuszyca, 15-06-2011 r.

Protokół
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze
- inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji
z dnia 06 czerwca 2011 roku
.

Głuszyca, 26-05-2011 r.

Zespół Szkół w Głuszycy

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko trenera do przeprowadzenia zajęć „Możesz więcej” realizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Do konkursu przystąpiły kandydatki:

  • Anna Borek
  • Marta Michalska

Ze względu na spełnienie wszelkich kryteriów wyboru, na stanowisko trenera została wybrana Pani Anna Borek z Wałbrzycha.

Głuszyca, 11.05.2011 r.

Burmistrz Głuszycy

ogłasza otwarty konkurs na nabór
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji
.

Głuszyca, 10.05.2011 r.

Zespół Szkół w Głuszycy
ogłasza nabór na stanowisko trenera
do przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Pewnym krokiem w przyszłość”.

Wymagania podstawowe:  minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu inicjatyw młodzieżowych i wolontariatu;

Wymagania dodatkowe: umiejętność pracy z grupą;

Zakres obowiązków: 

  • przeprowadzenie zajęć warsztatowych w okresie - maj/czerwiec 2011r.
  • współpraca z koordynatorem projektu w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów
  • sporządzenie raportu końcowego z przebiegu zajęć
  • przygotowanie parady szkolnej

 

 

 

 

Informację wytworzył: Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2005-10-05
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-10 14:16:10


Pliki dodane do podstrony:
rozstrzygniecie-27-08


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 106924

 

 

 

do góry  |