Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Władze miasta ubiegłych kadencji / Zastępca Burmistrza 2002 - 2010

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Zastępca Burmistrza 2002 - 2010

Zastępca Burmistrza
 • Tomasz Gromala
 • § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy:
   

"ZASTĘPCA BURMISTRZA działa w granicach wyznaczonych zarządzeniami Burmistrza, imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza oraz zakresem czynności.

 1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania wyznaczone przez Burmistrza.
 2. Zastępca Burmistrza zapewnia:
  1. określanie zadań merytorycznie nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  2. kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zadań bieżących,
  3. sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego w stosunku do kierowników podporządkowanych komórek organizacyjnych,
  4. reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
  5. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym z Burmistrzem,
  6. wzajemne współdziałanie z Sekretarzem i Skarbnikiem dla optymalizacji sprawności działania Urzędu."
Informację wytworzył: zb
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2011-08-19
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-19 14:25:06

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 6347

 

 

 

do góry  |