Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / URZĄD MIEJSKI / Elektroniczna Skrzynka Podawcza

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski Głuszyca

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego:

 

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 - 15:00) do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w pokoju nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy na następujących nośnikach danych:
1. Dyskietka 1,44 MB
1. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
1. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
1. DOC, RTF
2. XLS
3. CSV
4. TXT
5. GIF, TIF, BMP, JPG
6. PDF
7. ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informację wytworzył: Dariusz Ziębicki
Informację wprowadził: Dariusz Ziębicki
Czas wytworzenia informacji: 2008-05-06
Czas udostępnienia informacji: 2008-05-14 08:20:32

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 9950

 

 

 

do góry  |