Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / PROMOCJA I ROZWÓJ / Programy zrealizowane w ramach PHARE i SAPARD / Zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich – wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich – wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych

Zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich  realizowane we wsiach Głuszyca Górna, Kolce, Sierpnica, Łomnica, Grzmiąca - Wykonanie i zamontowanie 11 tablic informacyjnych.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna niezbędna dla montażu 11 tablic informacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich”.

Ogólne dane inwestycji
Dane techniczne tablic informacyjnych:
- wielkość tablicy - 100 x 140 cm
- konstrukcja tablicy - słupki z okrąglaków okorowanych  O 25 - długość  225 cm
- daszki drewniane  - 60 x 215 cm
- wykonanie fundamentu pod słupki  - głębokość 60 cm.

Opis stanu istniejącego
Na terenie miasta i gminy Głuszyca usytuowanych jest wiele zabytków architektury, turystyczne przejście graniczne z Czechami, wyciągi narciarskie, kompleks turystyczny Podziemne Miasto "Osówka", ścieżki rowerowe , ruiny zamku Rogowiec - obiekty te znajdują się na terenie  Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich oraz Parku Krajobrazowego  Gór Sowich - brak odpowiedniego oznakowania najciekawszych miejsc oraz tras utrudnia poruszanie się turystom odwiedzającym naszą Gminę a także mieszkańcom zainteresowanym czynnym wypoczynkiem.

Założenia do projektowania
W trakcie wstępnych prac projektowych przyjęto następujące założenia , które stały się podstawą dalszych prac projektowych:
-ukształtowanie terenu , na którym mają być postawione tablice,
-ekologiczny materiał - drewno , z którego mają być wykonane,
-wygląd i kształt tablic „dopasowujący „ je do naturalnego  otoczenia terenu,
-wielkość tablic umożliwiający zamieszczenie niezbędnych informacji , w formie jak najbardziej dostępnej dla turystów.

Wytyczenie miejsc postawienia tablic
W celu jak najlepszego oznakowania terenów turystycznych , wyznaczono miejsca dostępne oraz uszeregowano postawienie tablic w sposób ciągły , tak aby zapewnić sprawne poruszanie się po terenie gminy i możliwość dotarcia do wszystkich atrakcji regionu. Optymalną ilość tablic pozwalającą kompleksowo oznakować teren ustalono na 11 sztuk.

Kwota dofinansowania UE: 9.156,92 PLN

Informację wytworzył:
Informację wprowadził: Artur Burek
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2007-06-12 10:51:44

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 2993

 

 

 

do góry  |