Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Rejestr zmian

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

Rejestr zmian
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< DZIERŻAWA >
ważne od: 2008-08-26 11:16:53 do 2008-08-26 11:17:48
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< DZIERŻAWA >
ważne od: 2008-08-26 11:13:17 do 2008-08-26 11:16:53
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< DZIERŻAWA >
ważne od: 2008-07-21 14:37:37 do 2008-08-26 11:13:17
Dlaczego: zakończenie przetargów - dzierżawa- dz. mr 454/22, 493/18
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >
ważne od: 2008-08-25 11:28:30 do 2008-08-25 11:33:52
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >
ważne od: 2008-08-25 11:26:51 do 2008-08-25 11:28:30
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >
ważne od: 2008-08-25 11:06:38 do 2008-08-25 11:26:51
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >
ważne od: 2008-08-18 12:47:56 do 2008-08-25 11:06:38
Dlaczego: wyniki naporu OPS
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Rejestracja urodzeń >
ważne od: 2008-08-21 10:52:15 do 2008-08-22 09:29:16
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Rejestracja zgonów >
ważne od: 2008-08-21 10:50:30 do 2008-08-22 09:28:30
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja >
ważne od: 2008-08-21 10:55:04 do 2008-08-22 09:27:12
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego >
ważne od: 2008-08-21 10:49:44 do 2008-08-22 09:26:01
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Ogłoszenia różne, konkursy ofert
ważne od: 2008-08-22 09:03:29 do 2008-08-22 09:08:22
Dlaczego: ogłoszenie - przystąpienie do prac nad proj. bud. na 2009
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Ogłoszenia różne, konkursy ofert
ważne od: 2008-08-13 12:16:22 do 2008-08-22 09:03:29
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ważne od: 2006-02-16 12:24:37 do 2008-08-21 12:47:52
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Oddanie nieruchomości w najem >
ważne od: 2006-02-07 13:55:54 do 2008-08-21 12:45:36
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców >
ważne od: 2006-02-24 11:46:40 do 2008-08-21 12:43:58
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Oddanie w użyczenie lokalu użytkowego >
ważne od: 2006-02-07 13:36:37 do 2008-08-21 12:42:59
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki >
ważne od: 2006-02-07 14:07:05 do 2008-08-21 12:41:46
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zamiana nieruchomości >
ważne od: 2006-02-07 14:18:52 do 2008-08-21 12:40:38
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zbycie nieruchomości lub jej części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej >
ważne od: 2006-02-08 09:27:35 do 2008-08-21 12:39:45
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych >
ważne od: 2006-05-10 09:23:13 do 2008-08-21 12:38:32
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Składanie oświadczenia w sprawie skorzystania lub nie z prawa pierwokupu nieruchomości >
ważne od: 2006-02-08 09:43:24 do 2008-08-21 12:37:19
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu >
ważne od: 2006-05-10 08:55:36 do 2008-08-21 12:35:49
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Udzielanie informacji o środowisku >
ważne od: 2006-02-08 12:47:36 do 2008-08-21 12:31:12
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Prowadzenie postępowania karnego w zakresie nielegalnej wycinki drzew i krzewów >
ważne od: 2008-08-21 12:28:53 do 2008-08-21 12:29:49
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Prowadzenie postępowania karnego w zakresie nielegalnej wycinki drzew i krzewów >
ważne od: 2006-02-08 12:56:27 do 2008-08-21 12:28:53
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów >
ważne od: 2006-02-24 11:02:12 do 2008-08-21 12:28:22
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej >
ważne od: 2006-02-24 11:26:55 do 2008-08-21 12:27:10
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych >
ważne od: 2008-08-21 12:25:29 do 2008-08-21 12:26:17
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych >
ważne od: 2008-08-21 12:12:14 do 2008-08-21 12:25:29
Dlaczego:
 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |