Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Rejestr zmian

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

Rejestr zmian
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Ogłoszenia różne, konkursy ofert
ważne od: 2009-10-30 09:52:59 do 2009-12-14 11:11:00
Dlaczego: stypendiaXII
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Biuro Obsługi Klienta
ważne od: 2008-08-21 10:31:17 do 2009-12-14 10:15:14
Dlaczego: zmiana nazewnictwa
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Burmistrz Głuszycy
ważne od: 2009-12-09 11:56:03 do 2009-12-14 10:08:38
Dlaczego: zmiana rozmiaru czcionki
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Zastępca Burmistrza
ważne od: 2009-12-03 07:34:45 do 2009-12-14 10:07:24
Dlaczego: zmiana rozmiaru czcionki
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Sekretarz Gminy >
ważne od: 2009-12-03 07:28:37 do 2009-12-14 10:06:59
Dlaczego: zmiana rozmiaru czcionki
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Skarbnik Gminy
ważne od: 2009-12-03 07:42:16 do 2009-12-14 10:06:32
Dlaczego: zmiana rozmiaru czcionki
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Urząd Miejski Głuszyca - dane teleadresowe
ważne od: 2009-12-02 14:24:35 do 2009-12-14 10:03:50
Dlaczego: korekta danych
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
PODATKI i OPŁATY w 2010 roku
ważne od: 2009-12-11 10:37:57 do 2009-12-14 09:36:12
Dlaczego: ogłoszona u189
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ - GKiM
ważne od: 2009-12-11 11:52:58 do 2009-12-14 09:11:38
Dlaczego: kosmetyka
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
PEŁNOMOCNIK ds..OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - OIN
ważne od: 2009-12-14 08:55:55 do 2009-12-14 09:00:19
Dlaczego: kosmetyka
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA - POK
data: 2009-12-14 12:41:15
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
REFERAT ORGANIZACYJNY i SPRAW OBYWATELSKICH - RO i SO
data: 2009-12-14 12:37:07
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
STANOWISKO DS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI - ZK
ważne od: 2009-12-11 11:51:53 do 2009-12-14 08:56:46
Dlaczego: poprawka
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
REFERAT INWESTYCJI, ROZOWJU I PROMOCJI - IR i P
data: 2009-12-14 12:17:32
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
STANOWISKO ds. EDUKCJI i SPRAW SPOŁECZNYCH - SE i SS
data: 2009-12-14 12:11:13
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI GRUNTAMI - BOŚ i GG
data: 2009-12-14 12:08:33
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
REFERAT BUDŻETU i FINANSÓW - RB i F
data: 2009-12-14 12:03:19
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
PEŁNOMOCNIK DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - OIN
ważne od: 2009-12-11 11:14:33 do 2009-12-14 08:55:55
Dlaczego: poprawka
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ - GKiM
ważne od: 2009-12-10 14:31:18 do 2009-12-11 11:52:58
Dlaczego: uzupełnienie danych
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
STANOWISKO DS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI - ZK
ważne od: 2009-12-10 13:17:08 do 2009-12-11 11:51:53
Dlaczego: uzupełnieni danych
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
URZĄD STANU CYWILNEGO
data: 2009-12-14 10:20:12
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
PEŁNOMOCNIK DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - OIN
ważne od: 2009-12-11 11:00:18 do 2009-12-11 11:14:33
Dlaczego: uzupełnienie danych
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
PEŁNOMOCNIK DS.OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - OIN
ważne od: 2009-12-10 13:26:03 do 2009-12-11 11:00:18
Dlaczego: uzupełnienia danych
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
PODATKI i OPŁATY w 2010 roku
ważne od: 2009-12-11 10:26:36 do 2009-12-11 10:37:57
Dlaczego: 189
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Inkasenci >
ważne od: 2008-01-16 08:08:24 do 2009-12-11 10:31:45
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości obowiązujące w 2009 r. >
ważne od: 2009-01-08 14:33:33 do 2009-12-11 10:29:35
Dlaczego: informacja na 2010
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ - GKiM
ważne od: 2009-12-10 14:15:15 do 2009-12-10 14:31:18
Dlaczego: uzupełnieni
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
ORGANIZACJA URZĘDU, REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ważne od: 2009-12-10 07:32:26 do 2009-12-10 13:27:27
Dlaczego: nazwa
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
RADCA PRAWNY - RP
data: 2009-12-14 09:16:35
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< ZI - stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i rozwoju Gminy >
ważne od: 2008-04-23 10:06:05 do 2009-12-10 13:03:12
Dlaczego: Podstrone skasowano
 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |