Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Rejestr zmian

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

Rejestr zmian
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zameldowanie na pobyt czasowy ponad dwa miesiące >
ważne od: 2008-08-21 11:25:53 do 2009-12-14 13:54:52
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy >
ważne od: 2008-08-21 11:26:24 do 2009-12-14 13:54:00
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wymeldowanie z pobytu stałego >
ważne od: 2008-08-21 11:26:59 do 2009-12-14 13:53:18
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zameldowanie na pobyt stały >
ważne od: 2008-08-21 11:27:40 do 2009-12-14 13:52:31
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Prowadzenie spraw dotyczących organizacji poborów do służby wojskowej >
ważne od: 2008-08-21 11:28:17 do 2009-12-14 13:51:39
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe >
ważne od: 2008-08-21 11:28:55 do 2009-12-14 13:50:52
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny >
ważne od: 2008-08-21 11:30:15 do 2009-12-14 13:49:54
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Rejestracja przedpoborowych >
ważne od: 2008-08-21 11:31:48 do 2009-12-14 13:49:08
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej >
ważne od: 2008-08-21 11:24:19 do 2009-12-14 13:48:23
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zawieszenie działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-09-01 13:22:03 do 2009-12-14 13:47:14
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wznowienie działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-12-14 13:26:07 do 2009-12-14 13:46:11
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-12-14 13:29:42 do 2009-12-14 13:45:01
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-12-14 13:26:59 do 2009-12-14 13:44:27
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wpis do ewidencji działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-09-01 11:25:59 do 2009-12-14 13:43:51
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Potwierdzenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - aktualność wpisu >
ważne od: 2009-09-01 13:14:18 do 2009-12-14 13:30:52
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-12-14 13:29:12 do 2009-12-14 13:29:42
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-09-01 13:18:18 do 2009-12-14 13:29:12
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-09-01 11:24:57 do 2009-12-14 13:26:59
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wznowienie działalności gospodarczej >
ważne od: 2009-09-01 13:21:22 do 2009-12-14 13:26:07
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego >
ważne od: 2009-01-09 09:37:44 do 2009-12-14 13:24:40
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Rejestracja zgonów >
ważne od: 2009-01-09 09:42:36 do 2009-12-14 13:24:01
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Rejestracja urodzeń >
ważne od: 2009-01-09 09:44:09 do 2009-12-14 13:23:24
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja >
ważne od: 2009-01-09 10:07:55 do 2009-12-14 13:22:37
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wymiana dowodu osobistego >
ważne od: 2009-12-14 13:21:15 do 2009-12-14 13:21:47
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wymiana dowodu osobistego >
ważne od: 2008-08-21 10:56:54 do 2009-12-14 13:21:15
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydanie pierwszego dowodu osobistego lub wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty >
ważne od: 2008-08-21 10:58:00 do 2009-12-14 13:20:25
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ - GKiM
ważne od: 2009-12-14 12:23:10 do 2009-12-14 13:18:46
Dlaczego: uzupełnienie danych
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ - GKiM
ważne od: 2009-12-14 09:11:38 do 2009-12-14 12:23:10
Dlaczego: osoby
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH - OIN
ważne od: 2009-12-14 09:00:19 do 2009-12-14 11:56:37
Dlaczego: x-small
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
RADCA PRAWNY - RP
ważne od: 2009-12-14 09:16:35 do 2009-12-14 11:55:27
Dlaczego: x-small
 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |