Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Rejestr zmian

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

Rejestr zmian
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-08-05 10:20:59 do 2011-08-05 12:14:01
Dlaczego: Nr 66/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu uzytkowego połozonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 12
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-08-02 14:18:09 do 2011-08-05 10:20:59
Dlaczego: Nr 65/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< DZIERŻAWA >
ważne od: 2011-07-29 14:52:32 do 2011-08-05 10:18:35
Dlaczego: Informuję, że w dniu 04.08.2011 r. od godz. 9:10 do 10:00 odbyły się następujące przetargi na dzierżawę działek:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Przetargi 2011 r. >
ważne od: 2011-07-29 14:16:37 do 2011-08-04 12:39:23
Dlaczego: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: "Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95"
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Uchwały Rady Miejskiej
ważne od: 2011-08-03 11:03:15 do 2011-08-03 14:35:15
Dlaczego: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego znak: NK-N.4131.306.2011.AS2-1, z dnia 29 lipca 2011 r.
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Uchwały Rady Miejskiej
ważne od: 2011-07-11 07:04:22 do 2011-08-03 11:03:15
Dlaczego: Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 162, pozycja 2777, z dnia 3 sierpnia 2011 r,
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-08-01 07:25:21 do 2011-08-02 14:18:09
Dlaczego: 58 i 63 dodane
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r.
data: 2011-08-12 14:41:32
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
ważne od: 2011-07-29 14:26:17 do 2011-08-01 07:26:24
Dlaczego: WYKAZ nieruchomości do sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Głuszyca z dnia 29 lipca 2011 r
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Katarzyna Karkułowska - była Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o.
data: 2011-10-18 15:24:59
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Krzysztof Kotowicz - były Zastępca Burmistrza
data: 2014-12-29 21:32:45
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-07-29 14:20:30 do 2011-08-01 07:25:21
Dlaczego: Nr 62/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sudeckiej 39a w Łomnicy działki nr 168/6 o powierzchni 0,2270 ha położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< DZIERŻAWA >
ważne od: 2011-07-04 08:38:48 do 2011-07-29 14:52:32
Dlaczego: Głuszyca, dnia 29.07.2011 r. INFORMACJA BURMISTRZA Informuję, że została wycofana z przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 493/18 o powierzchni 0,0055 ha położona w Głuszycy obręb I. Wadium wpłacone na w/w działkę zostanie zwrócone.
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
ważne od: 2011-07-22 09:29:28 do 2011-07-29 14:26:17
Dlaczego: PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-07-26 09:34:49 do 2011-07-29 14:20:30
Dlaczego: Nr 61/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Przetargi 2011 r. >
ważne od: 2011-07-21 07:55:15 do 2011-07-29 14:16:37
Dlaczego: Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca – budowa placów zabaw
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Przetargi 2011 r. >
ważne od: 2011-07-21 07:55:15 do 2011-07-29 14:16:37
Dlaczego: Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca – budowa placów zabaw
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Przetargi 2011 r. >
ważne od: 2011-07-21 07:55:15 do 2011-07-29 14:16:37
Dlaczego: Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca – budowa placów zabaw
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
ważne od: 2011-07-22 12:52:50 do 2011-07-27 08:06:50
Dlaczego: po terminie
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
ważne od: 2011-07-22 12:52:50 do 2011-07-27 08:06:50
Dlaczego: po terminie
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-07-21 14:28:17 do 2011-07-26 09:34:49
Dlaczego: zarz 60 dodane
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
NIERUCHOMOŚCI sprzedaż - przetargi - rokowania
ważne od: 2011-07-26 09:23:46 do 2011-07-26 09:21:23
Dlaczego: naglowwek
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< SPRZEDAŻ >
ważne od: 2011-07-26 08:29:52 do 2011-07-26 08:31:43
Dlaczego: poprawa linku
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< SPRZEDAŻ >
ważne od: 2011-07-26 08:27:30 do 2011-07-26 08:29:52
Dlaczego: formatowanie tekstu
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< SPRZEDAŻ >
ważne od: 2011-07-24 11:25:15 do 2011-07-26 08:27:30
Dlaczego: dodana 454-1
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Zastępca Burmistrza
ważne od: 2011-07-06 14:49:10 do 2011-07-25 07:44:12
Dlaczego: poprawka błędu
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< SPRZEDAŻ >
ważne od: 2011-07-24 11:19:38 do 2011-07-24 11:25:15
Dlaczego: format
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< SPRZEDAŻ >
ważne od: 2011-07-07 14:39:06 do 2011-07-24 11:19:38
Dlaczego: rokowania na 24 sierpnia
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
ważne od: 2011-06-22 07:35:36 do 2011-07-22 12:52:50
Dlaczego: dniu 25 lipca 2011 r, (poniedziałek) Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń nie będzie przyjmował mieszkańców ze względu na urlop
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
ważne od: 2011-07-11 10:00:14 do 2011-07-22 09:29:28
Dlaczego: WYKAZ Nieruchomości do sprzedaży na terenie miasta i gminy Głuszyca z dnia 20 lipca 2011 r
 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |