Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Rejestr zmian

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

Rejestr zmian
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych
ważne od: 2011-12-15 13:01:49 do 2011-12-19 11:43:29
Dlaczego: działki 414-70 i 71
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-19 07:29:39 do 2011-12-19 08:16:17
Dlaczego: Nr 118/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ważne od: 2011-11-09 08:01:44 do 2011-12-19 07:32:27
Dlaczego: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do dzierżawy z dnia 07.12.2011 r.
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-16 11:25:07 do 2011-12-19 07:29:39
Dlaczego: Nr 114/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Wykaz Stanowisk Urzędu Miejskiego w Głuszycy
ważne od: 2011-04-07 12:59:18 do 2011-12-16 12:39:20
Dlaczego: Kto jest Kim w Urzędzie
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUSZYCY
ważne od: 2011-05-20 07:20:45 do 2011-12-16 12:26:00
Dlaczego: nowy schemat org. UM
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Rok 2012 - projekt Budżetu Gminy >
data: 2011-12-22 09:20:51
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-15 12:19:55 do 2011-12-16 11:25:07
Dlaczego: Nr 107/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych
ważne od: 2011-12-15 12:18:52 do 2011-12-15 13:01:49
Dlaczego: dz 109/2 nie sprzedana
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-14 09:20:58 do 2011-12-15 12:19:55
Dlaczego: Nr 117/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych
ważne od: 2011-12-14 13:50:15 do 2011-12-15 12:18:52
Dlaczego: sprzedane działki
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych
ważne od: 2011-12-14 13:47:07 do 2011-12-14 13:50:15
Dlaczego: format tekstu
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych
ważne od: 2011-11-30 12:42:17 do 2011-12-14 13:47:07
Dlaczego: Informuję, że w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 45,85 m2 położonego przy ul. Kłodzkiej 12 w Głuszycy Górnej.
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
PODATKI i OPŁATY w 2012/2013 roku
data: 2013-12-04 16:59:47
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Rozporządzenia, obwieszczenia, komunikaty
data: 2015-02-11 08:15:28
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-13 12:11:52 do 2011-12-14 09:20:58
Dlaczego: zarz 112 i 115 dodane
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Uchwały Rady Miejskiej
ważne od: 2011-12-08 12:10:09 do 2011-12-13 12:26:16
Dlaczego: ogłoszone w DUWD uchwały 86, 87, 90 i 91
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-12 08:59:44 do 2011-12-13 12:11:52
Dlaczego: Nr 116/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy
ważne od: 2011-12-02 08:40:13 do 2011-12-13 12:10:45
Dlaczego: typendia socjalne
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-08 07:10:23 do 2011-12-12 08:59:44
Dlaczego: Nr 108/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Uchwały Rady Miejskiej
ważne od: 2011-12-02 13:16:37 do 2011-12-08 12:10:09
Dlaczego: Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 142, pozycja: 2335 z dnia 6 lipca 2011 r., - jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?ID=14168
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-07 14:52:44 do 2011-12-08 07:10:23
Dlaczego: Nr 107/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2011 rok
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-05 14:06:47 do 2011-12-07 14:52:44
Dlaczego: Nr 113/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu doradczego do sprawy wystąpienia Gminy Głuszyca z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-05 07:06:50 do 2011-12-05 14:06:47
Dlaczego: Nr 110/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-12-01 07:27:15 do 2011-12-05 07:06:50
Dlaczego: Nr 109/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inewntaryzacyjnej celem przeprowadzenia , wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się w na wyposażeniu magazynu p/powodziowego
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Uchwały Rady Miejskiej
ważne od: 2011-11-29 13:06:17 do 2011-12-02 13:16:37
Dlaczego: 80 i 81 Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 247, z dnia 2 grudnia 2011 r., -
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA
ważne od: 2010-11-16 14:25:36 do 2011-12-02 08:46:05
Dlaczego: że dnia 30 listopada 2011 roku wydana została decyzja, znak: RiOŚ-7624.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy
ważne od: 2011-12-02 08:39:18 do 2011-12-02 08:40:13
Dlaczego: że dnia 30 listopada 2011 roku wydana została decyzja, znak: RiOŚ-7624.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy
ważne od: 2011-11-30 12:42:46 do 2011-12-02 08:39:17
Dlaczego: że dnia 30 listopada 2011 roku wydana została decyzja, znak: RiOŚ-7624.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-11-14 10:18:12 do 2011-12-01 07:27:15
Dlaczego: Nr 106/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszyca
 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |