Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018
Uchwała Nr V/27/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr V/26/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015

Uchwała Nr V/25/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Uchwała Nr V/24/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr V/23/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018

Uchwała Nr V/21/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 r.

Uchwała Nr V/19/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2015 r.

Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2014 rok


Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, prowadzonych przez  Gminę Głuszyca

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2014 rok
     

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |