Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 03 listopada 2014 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 594) zwołuję LXXVI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 06 listopada 2014 r. o godz. 16.00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał
3.1 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014
3.2 Uchwała w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Głuszyca na lata 2014-2029
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Grzegorz Pieroń

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |