Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

ORM.0002.68.2014 Głuszyca, dnia 02 kwietnia 2014 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 05 kwietnia 2014 r. o godz. 12.15

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał:

    1). Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014;

    2). Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

  4. Zakończenie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Janusz Rech


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |