Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Opłaty na rzecz gminy

Głuszyca 09.07.2013

KOMUNIKAT


Burmistrz Głuszycy zawiadamia, że w związku z likwidacją kasy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy z dniem 08 lipca 2013 rok wszystkie wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych, opłaty "śmieciowej" , wadia, depozyty, kaucje należy dokonywać bezpośrednio w Banku Spółdzielczym w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55 bez ponoszenia kosztów prowizji lub na konta wskazane poniżejW wyniku przetargu od 1 kwietnia 2008 roku obsługę bankową gminy prowadzi oddział BZ WBK w Głuszycy.
Wszelkie opłaty na rzecz gminy przyjmowane są bez prowizji w oddziale Banku Zachodniego WBK w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej.

Opłaty na rzecz gminy. m.in:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- wieczyste użytkowanie
- czynsz dzierżawny
- opłata skarbowa
- opłata za wydanie dowodu osobistego

nr rachunku: 89 1090 2314 0000 0001 0872 9227

- czynsz za mieszkanie komunalne:

nr rachunku: 77 1090 2314 0000 0001 0872 9249

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |