Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 INFORMACJE INWESTYCYJNE

Na trenie Gminy zarejestrowanych jest 544 (wg stanu na 10.03.2004 r.) podmiotów gospodarczych. Są to najczęściej małe firmy działające w branży handlowej (sklepy), budowlanej (firmy remontowe), transportowej (przewóz osób). Istnieją też zakłady przemysłowe, tj.:

 • PPHU “Rafa-Ko” – producent pianki poliuretanowej,
 • PPHU “Indriana” – producent kołder, poduszek, pościeli
 • DMW “Eksport – Import” – producent stołów i krzeseł drewnianych,
 • Zakłady Bawełniane “Dall” Sp. z o.o. – ręczniki, materiały bawełniane,
 • Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych “Nortech” – taśmy przenośnikowe, pasy transmisyjne,
 • “Argotex” Sp. z o.o. – przędza wełniana

     Istniejące tereny inwestycyjne umożliwiają lokalizację nowych podmiotów oraz rozwój istniejących. Gmina dzięki posiadanym walorom krajobrazowym liczy na rozwój turystyki i agroturystyki, co przyciągnęłoby inwestorów z branży hotelowej, turystycznej, gastronomicznej. Rozwój gminy możliwy jest we współpracy przygranicznej oraz nawiązaniu współpracy typu “gminy bliźniacze” – tereny wypoczynkowe dla aglomeracji wrocławskiej.

      Przez Głuszycę przebiega droga wojewódzka relacji Wałbrzych – Kłodzko, istnieją dogodne powiązania komunikacyjne z sąsiednimi gminami oraz Czechami – istnieje turystyczne przejście graniczne.

Połączenia komunikacyjne:

 • z Wałbrzychem (centrum) – ok. 20 min.,
 • z Wrocławiem (Bielany Wrocławskie) – ok. 60 min.,
 • z Kłodzkiem – ok. 50 min.,
 • ze Świdnicą – ok. 30 min.

     Na terenie gminy istnieją dwie stacje kolejowe z dogodnym dojazdem dla samochodów ciężarowych (możliwość przeładunku). Komunikacja kolejowa łączy Gminę Głuszyca z Wałbrzychem i Kłodzkiem.

Infrastruktura

1. Wodociągi

- długość sieci wodociągowej 20 km,
- ilość ujęć wody 5,
- zużycie roczne wody ok. 600 000 m3,
- wydajność 5500 m3/dobę,- stopień zawodociągowania (%) 85 %,

2. Kanalizacja

- długość sieci kanalizacyjnej 14 km,
- liczba oczyszczalni ścieków 0,- ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w sąsiedniej gminie – Jugowice,
- udział gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych podłączonych do sieci 45 %,
- wydajność oczyszczalni 16 000 m3/dobę,

3. Drogi gminne

- długość, z podziałem na :

 • lokalne miejskie (asfalt) 18,6 km,
 • gruntowe (dojazd do pól) 21,0 km,
 • gminne utwardzone 7,4 km,

4. Wysypiska śmieci

-  brak, nieczystości wywożone są na wysypisko w Wałbrzychu

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną

- zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną z istniejącej sieci energetycznej obsługiwanej przez Zakład Energetyczny w Wałbrzychu, dla nowych podmiotów nie ma trudności w uzyskaniu zapewnienia dostawy energii elektrycznej.

- zaopatrzenie w energię cieplną – na terenie Gminy istnieje jedna kotłownia obsługująca osiedle mieszkaniowe (11 budynków). Budynki komunalne oraz zakłady produkcyjne zasilane są indywidualnie - ogrzewanie etażowe c.o. gazowe lub węglowe.

 

Całość opracowania w załączniku do pobrania.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |