Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

ORM.0002.54.2013 Głuszyca, dnia 14 października 2013 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LIV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 24 października 2013 r. o godz. 1400

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu nr 52/2013, 53/2013.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Informacja na temat wykorzystania funduszu sołeckiego za 2013 rok, propozycje na 2014 rok.

 6. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku publicznego.

 7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.

 8. Podjęcie uchwał:

  8.1. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 24 listopada 2013r.

  8.2. w sprawie zgłoszenia przez Radę Miejską w Głuszycy kandydatów do składu Miejskiej Komisji ds. Referendum w Głuszycy w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 24 listopada 2013r.

  8.3. w sprawie zgłoszenia przez Radę Miejską w Głuszycy kandydatów do składów Obwodowych Komisji ds. Referendum w Głuszycy w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 24 listopada 2013r.

  8.4.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca.

 9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Pieroń
AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |