Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej >

 

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek pisemny z uzasadnieniem. 
   
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu).
   
 3. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
   
 4. Dokumenty potwierdzające opuszczenia lokalu (protokół eksmisji).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Punkt Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Ludności, parter, pokój nr 7, 
  tel. 74 88 66 753,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Panter).

OPŁATA SKARBOWA:

 1. 10 zł - za wydanie decyzji.

TERMIN REALIZACJI:

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego art. 127 § 1 i 2, oraz art. 129 § 1 i 2.
 

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, organ wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami).
   
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami).
   
 3. Ustawa o opłace skarbowej z dn. 16 listopada 2006 r. (Dz. u. Nr 225 poz.1635 ze zm.) 
<<<

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |