Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej Głuszycy

Głuszyca, dnia, 17 lutego 2006 r.
 
                                                                                 
Uprzejmie informuję, że XXXIX sesja Rady Miejskiej
w Głuszycy odbędzie się w dniu 23 lutego br. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 
1.         Otwarcie sesji.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu nr 38/2005.
4.         Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.         Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
6.         Informacja o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego za 2005 r.
7.         Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Głuszycy za 2005 r.
8.         Informacja o działalności kulturalno-oświatowej prowadzonej przez
            placówki kultury w 2005 r. w gminie Głuszyca.
9.         Podjęcie uchwał:
9.1       w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sierpnice na Sierpnica
9.2       w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej
            w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi     opiekuńcze
9.3       w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy         Głuszyca
9.4       w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki    przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku
            mieszkaniowego na rok 2006
9.5       w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego gminy Głuszyca na lata 2004-2013
10.       Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
11.       Zakończenie obrad.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                   w Głuszycy
                                                                                                   Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |