Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 nieruchomości 2005 r. -roczne stawki podatku od nieruchomości

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2005 r. w wysokości:

1) od 1 m2 powierzchni gruntów:

 • a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł.
 • b) pozostałych - 0,29 zł
  w tym:
  - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł.

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

 • a) mieszkalnych - 0,54 zł.
 • b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,50 zł.
 • c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,70 zł.
 • d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,58 zł.
 • e) garaży i domków letniskowych  - 6,01 zł.
 • f) pozostałych - 5,80 zł.
  w tym:
  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,70 zł.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


 Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiącego zał. Nr 1 do uchwały.

 Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiącego zał. Nr 2 do uchwały.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |