Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2013 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2013 r. >
 

Nr 36/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji do przeprowadzania kontrolnego pomiaru chodnika przy ul. Łukasiewicza.

Nr 35/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 34/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 33/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie : powołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy

Nr 32/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszca na 2013 rok

Nr 31/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 30/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie : komisyjnego otwarcia kasy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 29/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie : wycofania z dzierżawy działki nr 9/21 obręb Głuszyca 2

Nr 28/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 27/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek oraz najem garaży

Nr 26/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok


Nr 25/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 355/8 o powierzchni 0,1114 ha, nr 355/9 o powierzchni 0,0996 ha, nr 355/10 o powierzchni 0,1303 ha, nr 355/11 o powierzchni 0,1891 ha, nr 370/87 o powierzchni 0,1671 ha, nr 370/88 o powierzchni 0,1521 ha, nr 370/89 o powierzchni 0,1389 ha położonych s Sierpnicy

Nr 24/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie : wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Nr 23/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie : wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie sporządzania umów, ich obiegu oraz prowadzenia rejestru umów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 22/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie :zmiany Zarządzenia Nr 21/O/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powałania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Wymiana pieca c o. dla Zespołu Szkół w Głuszycy"

Nr 21/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie : powołania Komisji odbiorowej dla zadnia pn.: "Wymiana pieca c. o. dla Zespołu Szkół w Głuszycy"

Nr 20/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 19/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Nr 18/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie : powołania gminnego kordynatora badania ilości osób bezdomnych na terenie gminy Głuszyca.
 
 
 
 
 
Nr 13/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej grarażem nr 502/20 o powierzchni 0,0020 ha położonej w Głuszycy przy ul. Włókniarzy.


Nr 12/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Nr 11/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. dotyczącego ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 10/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszyca.
 

Nr 8/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie : przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy.

Nr 7/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu Gminy i reprezentowania interesów Gminy, w tym pełnomocnictwa procesowego i dokonywania czynności przed sądami powszechnymi i innymi organami.

Nr 6/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie : zasada sprawowania kontroli wewnętrznej w gminie głuszyca.

Nr 5/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie : komisyjnego otwarcia kasy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 4/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej.
 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |