Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 14 września 2011 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

zwołuję XV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej
na dzień 19 września  2011 r. o godz. 16.00.

 
Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna  w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Burmistrza o sytuacji finansowej Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych, ul. Grunwaldzka 38 za I półrocze 2011 r., planach rozwoju, dalszego funkcjonowania spółki oraz współpracy z Urzędem Miejskim w Głuszycy.
  4. Dyskusja
  5. Zakończenie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Pieroń

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |