Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie opinii nt. przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Druk wniosku.
   
 2. Aktualna mapa ewidencji gruntów z zaznaczonym  obszarem, którego wniosek dotyczy.

* - wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Stanowisko ds. Architektury i Budownictwa
  Tel. 074 8866764,
  (osoba odpowiedzialna - Czesław Franków).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Wniosek - 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 50 gr.
   
 • Opłata za wypis z planu - 33 zł.
 • Opłata za wyrys z planu - 33 zł.
 • Opłata za opinię - 50 zł.
   
  Znaki opłaty skarbowej są do nabycia w Biurze Obsługi Klietna (parter, pokój nr 1) oraz w Kasie (parter, pokój nr 3).

TERMIN REALIZACJI:

 • do 14 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie wnosi się do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
w terminie 14 dni.

 • na odwołanie znaki opłaty skarbowej - 5 zł,
 • za każdy załącznik - 50 gr.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami).
 2. Ustawa z 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 46 z 2000 r. poz. 543 ze zmianami).
 3. Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |