Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 STANOWISKO ds. EDUKCJI i SPRAW SPOŁECZNYCH - SE i SS

STANOWISKO ds. EDUKCJI i SPRAW SPOŁECZNYCH

Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55.
I piętro, pokój nr 22

Urszula Zaleska - inspektor
tel.: 74 88 66 748
e-mail:
oswiata@gluszyca.pl

prowadzi sprawy związane z :

  1. funkcjonowaniem na terenie Gminy placówek oświatowych,
  2. koordynowanie i nadzór nad funkcjonowaniem placówek kulturalno - oświatowych, sportowych, turystycznych i instytucji kultury,
  3. współpraca z przedstawicielami sołectw, 
  4. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom podstawowej opieki medycznej,
  5. koordynowanie zagadnień w zakresie pomocy społecznej,
  6. realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznymi i wolontariacie oraz dokonywanie kontroli i rozliczeń przyznanych dotacji,
  7. nadzór i zarządzanie placami zabaw na terenie Gminy Głuszyca.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |