Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA - POK

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55.
parter, pokój nr 1

Ewa Łęcka - inspektor
tel.: 74 84 56 344; 74 84 59 479; 74 84 59 480; 74 88 66 740
fax: 74 84 56 339
gsm: 508 223 915
e-mail:
bok@gluszyca.pl

wykonuje swoje zadania poprzez przyjmowanie i załatwianie wniosków z zakresu:

  1. udzielanie informacji dotyczących spraw załatwianych w Urzędzie,
  2. prowadzenie  oraz zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji wpływającej do Urzędu,
  3. prowadzenie biblioteczki pracowniczej i spraw związanych z prenumeratą pism, czasopism i innych periodyków,
  4. rejestracji działalności gospodarczej i udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz obsługi przedsiębiorców,
  5. nadzorowanie pracy zatrudnionego gońca w zakresie terminowego doręczania adresatom korespondencji urzędowej,
  6. współpraca z urzędem pocztowym.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |