Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 BUDŻET GMINY GŁUSZYCA NA ROK 2011

BUDŻET GMINY GŁUSZYCA NA ROK 2011

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011.

 • Część opisowa do Uchwały.
 • Tabela 1 - Dochody budżetu gminy Głuszyca na 2011 r.
 • Tabela 2 - Wydatki
 • Tabela 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 r., w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2011 r.
 • Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.
 • Załącznik 1 - Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011 r.
 • Załącznik 2 - Zestawienie planowanych kwot dotacjiudzielanych z budżetu gminy Głuszyca na 2011 r.
 • Załącznik 3 - Plan przychodów i kosztów rachunków jednostek budżetowych.
 • Załącznik 4 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Załącznik 4a - Ochrona środowiska w gminie
 • Załącznik 5 - Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2011 r.

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 – 2025.

 • Załacznik 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (WPF).
 • Załacznik 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.
 • Załacznik 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011÷2025 Gminy Głuszyca.

Głuszyca, 03-03-2011 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2011 r., znak: WIAS-WB-0134-54/11
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy Nr V/21/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 - 2025 oraz w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na 2011 rok Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku, oraz Uchwała Nr III/43/2011 Składu Orzekającego Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 lutego 2011 r.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |