Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Stawki podatku od środków transportowych na 2006 r. >

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2006 r. (Uchwała Nr XXXVI/190/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r.) w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 
a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie           635,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     1.060,00 zł,
c) powyżej 9 ton                                  1.280,00 zł.
 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
       
Dwie osie
 
12
13
1352
1455
13
14
1404
1496
14
15
1424
1527
15
 
1444
1558

 

 
 
Trzy osie
 
15
17
1465
1589
17
19
1486
1620
19
21
1506
1651
21
23
1527
1682
23
25
1548
1713
25
 
1568
1744

 

 
 
Cztery osie więcej
 
12
25
1764
1878
25
27
1785
2022
27
29
1816
2180
29
31
1868
2453
31
 
1920
2453

 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton -  1.485,00 zł.
 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa            
                                               ( tony)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdni (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
18
1038
1661
18
25
1143
1764
25
31
1249
1816
31
 
1458
1934
 
 
Trzy osie
 
12
40
1558
1936
40
 
1778
2505
 
 
Cztery osie i więcej
12
40
1558
1936
40
 
1778
2505

 
5. Od przyczep i naczep,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:        1.274,00 zł.
 
6. Od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa, ( przyczepa)          
                              (w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś (osie jezdne) z zawie-szeniem pneumatycznym lub uznany za równoważne
Inne systemy zawieszenia
1
2
3
4
 
 
Jedna oś
 
 
 
 
 
12
18
1143
1352
18
25
1166
1372
25
 
1186
1404
 
 
Dwie osie
 
12
28
1207
1455
28
33
1228
1476
33
38
1248
1486
38
 
1270
1700
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
38
1290
1500
38
 
1310
1713

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                 1.485,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.870,00 zł, 

Termin płatności I raty podatku ustala się do dnia 15 lutego 2006 r. a II raty do dnia 15 września 2006 roku.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |