Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2010 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

Zarządzenia, których treść nie została opublikowana w wersji elektronicznej może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (pokój nr 1 na parterze) lub przesyłając wniosek na adres bok@gluszyca.pl

1/O/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

2/O/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuszyca.

3/O/210 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Głuszycy na 2010 rok.
(załączniki: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10)

4/O/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

 5/O/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2010. (załącznik)

6/O/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego przy ul. Boh. Getta 22 w Głuszycy

7/O/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

8/O/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada  2009 r.  w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.

9/O/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

10/O/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego działki nr 252/4
o powierzchni 0,0026 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 78
.

11/O/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego działki nr 252/3
o powierzchni 0,0026 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 78
.

12/O/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 372/1 o powierzchni 0,1430 ha położonej w Głuszycy przy ul. Adolfa Warskiego.

13/O/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 372/2 o powierzchni 0,0885 ha położonej w Głuszycy przy ul. Adolfa Warskiego.

14/O/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrywania ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada  2009r w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

15/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: określenia szacunkowej wartości gruntów zajętych na działki drogowe, na potrzeby inwentaryzacji mienia komunalnego Gminy Głuszyca.

16/O/2010 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 72 o powierzchni 0,2215 ha i działki nr 565 o powierzchni 0,0209 ha położonych w Głuszycy Górnej.

17/O/2010 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkownika działki nr 58 o powierzchni 0,06 ha położonej w Łomnicy.

18/O/2010 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki nr 264/3 o powierzchni ogólnej 286 m2 położonej w Głuszycy Obręb I będącej własnością  Gminy Głuszyca,  na działkę  nr 263/5 o powierzchni 286 m 2 położonej w Głuszycy  Obręb I stanowiącej własność Jana Janusza i działki nr262/3 o powierzchni 252 m 2 będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 263/3 o powierzchni 252 m 2 stanowiącej własność Jana Janusza

19/0/2010 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

20/O/2010 z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

21/O/2010 z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

22/O/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2009 rok
[ sprawozdanie; z1; z2; z3; z4; z5; z6; z7; z8; z9; z10; z11 ]

23/O/2010 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
[załącznik nr 1/O/10] - anonimizacji użytkowników wieczystych dokonał Dariusz ZIębicki na podstawie Art. 5.  ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

24/O/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowejz budżetu Gminy Głuszyca dla samorządowej instytucji kultury.

25/O/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok [załacznik nr 1]

26/O/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli przyległych działek, działki nr 123/7 o powierzchni 0,0441 ha położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza.

27/O/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 123/6 o powierzchni 0,0073 ha położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza.

28/O/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuszyca.

29/O/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

30/O/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

31/O/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

32/O/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

33/O/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkownika działki, działkę nr 559/1 o powierzchni 0,0850 ha położonej w Głuszycy przy ul. Górnej.

34/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok. [załącznik nr 1]

35/O/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

36/O/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

37/O/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

38/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

39/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

40/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Głuszyca.

41/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego  nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonej przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Głuszycy.

42/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

43/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

44/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

45/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

46/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

47/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.

48/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 45/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie  powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

49/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 78/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Głuszyca z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

50/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

51/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

52/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok. [załacznik nr 1]

53/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie gminne działki nr 113/4 o powierzchni 0,1708 położonej w Głuszycy Obręb 1.

54/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

55/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2010 roku. w sprawie powołania Komisji do przekazania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły wraz z działką.

56/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 123/6 o powierzchni 0,0073 ha położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza.

57/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 483/7 o powierzchni 0,1521 ha położonej w Głuszycy przy ul. Dolnej.

58/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

59/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca.

60/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Agnieszki Jerzyk-Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

61/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anny Chmielewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

62/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Sabiny Jelewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

63/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anety Kalenik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

64/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 65/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Nr 66/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok.
[załącznik nr 1załacznik nr 2]

Nr 67/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 68/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego.

Nr 69/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 70/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych.

Nr 71/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

Nr 72/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 73/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 74/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 75/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 76/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 77/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2010 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Nr 78/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2010 r. w  sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy.

Nr 79/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu państwa. 

Nr 80/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 sierpnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Nr 81/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 sierpnia 2010 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Nr 82/O/10 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 sierpnia  2010 r. w sprawie: powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy i strat w gospodarstwach domowych, w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, podtopień na terenie gminy Głuszyca w dniach 7-8 sierpnia 2010 r.

Nr 83/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Nr 84/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie: przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy.

Nr 85/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 86/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 roku. [Załącznik do Zarządzenia Nr 86/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2010 r. - Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 r.]

załączniki do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 r.:

 1. Załącznik nr 1 - zestawienie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 2. Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu według  działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 3. Załącznik nr 3 - wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2010 r. według źródeł ich powstawania,
 4. Załącznik nr 4 – zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy I półrocze 2010 r.,
 5. Załącznik nr 5 – zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2010 r.,
 6. Załącznik nr 6 – zestawienie wydatków majątkowych I półrocze 2010 r.,
 7. Załącznik nr 7 – zestawienie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2010 r.
 8. Załącznik nr 8 – zestawienie wydatków jednostek oświatowych za I półrocze 2010 r.,
 9. Załącznik nr 9 - Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2010 r.
  Załącznik Nr 1 - wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za i półrocze 2010 r.;
  Załącznik nr 2 - informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za i półrocze 2010 r. 

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu: WIAS-WB-0134-125-10 oraz Uchwała Nr III/124/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 września 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Głuszycy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Nr 87/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 88/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 03. 09. 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców. [Załącznik]

Nr 89/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2009 r. w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

Nr 90/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2009 r. w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej.

Nr 91/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2009 r. w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy.

Nr 92/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2009 r. w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Głuszycy.

Nr 93/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego   lokalu użytkowego położonego przy ul. Sudeckiej 39a/10 w Łomnicy

Nr 94/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 95/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 96/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego.

Nr 97/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 98/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 99/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 100/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 rok.

Nr 101/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

Nr 102/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2010 r. w sprawie: wykupu od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. 22-go Lipca w Grzmiącej nieruchomości stanowiącej drogę, oznaczonej jako działka nr 96/12 o pow. 0,2181 ha położoną w Sierpnicy.

Nr 103/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2010 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 153 o powierzchni 0,2219 ha położonej w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego.

Nr 104/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 105/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego.

Nr 106/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuszyca.

Nr 107/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 październik 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

Nr 108/0/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego lokalu mieszkalnego.

Nr 109/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

Nr 110/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2010 r. [Załączniki]

 

Nr 112/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz długoletniego dzierżawcy działki nr 538/1 o powierzchni 0,4952 ha położonej w Głuszycy przy ul. Przemysłowej.

Nr 113/O/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głuszyca na lata 2011 ÷ 2025 wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Głuszyca na 2011 rok.

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |