Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ - BORM

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55.
II piętro, pokój nr 29

Teodozja Nazarczuk - inspektor
tel.: 74 88 66 746
e-mail: rm@gluszyca.pl

prowadzi sprawy związane z obsługą techniczno -biurową Rady, a w szczególności:

 1. obsługę sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji,
 2. kompletowanie i terminowe doręczanie materiałów na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji Rady,
 3. prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał Rady Miejskiej, wniosków komisji Rady Miejskiej oraz interpelacji i zapytań,
 4. prowadzenie korespondencji Rady Miejskiej,
 5. rejestrowanie i koordynowanie planów pracy Rady Miejskiej i jej komisji,
 6. przekazywanie wniosków komisji Rady Miejskiej i interpelacji radnych merytorycznym komórkom organizacyjnym Urzędu celem realizacji,
 7. przekazywanie Burmistrzowi, Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej,
 8. przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym Urzędu uchwał Rady Miejskiej,
 9. planowanie i ustalanie harmonogramu dyżurów Radnych dotyczących przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców,
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej oraz przekazywanie ich do realizacji przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne,
 11. organizowanie i obsługę narad i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 12. zabezpieczenie obsługi prawnej Rady Miejskiej,
 13. sporządzanie analiz i sprawozdań z zakresu funkcjonowania Rady Miejskiej.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |