Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rok 2009 - Budżet Gminy >

18.03.2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 r. według źródeł ich powstawania
 2. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej
 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca w 2009 roku w układzie pełnej klasyfikacji budzetowej
 4. Dochody własne Gminy Głuszyca w  2009 roku
 5. Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 r
 6. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w  2009 r.
 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w  2009 r.
 8. Mienie Komunalne
 9. Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2009 rok
 10. Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za 2009 r.
 11. Wydatki szkół w roku 2009 r.


Projekt budżetu Gminy na 2009 rok:

Uchwały Składu Orzekającego RIO z dn. 27.11.2008 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu na 2009 r. (uchwała nr III-174/2008) oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ... oraz prognozy kwoty długu gminy Głuszyca (uchwała nr III-175/2008)

  Uchwała budżetowa na 2009 r. - projekt
 
  
Plan dochodów na 2009 r. - projekt
 
  
Plan wydatków na 2009 r. - projekt

Budżet Gminy na 2009 rok:

Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok

 1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
 2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.
 8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.
 10. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.
 11. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
 12. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.
 13. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.
 14. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok:

   -  treść zarządzenia
   -  załącznik nr 1 - dochody budżetu Gminy
   -  załącznik nr 2 - wydatki budżetu Gminy
   -  załącznik nr 3 i 4 - zadania z zakresu administracji rządowej
   -  załącznik nr 5 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |