Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Rok 2010 - Budżet Gminy

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXIV/190/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.

 • Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010 r. według źródeł ich powstawania - załącznik 1
 • Plan dochodów budżetu gminy Głuszyca na 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik 2
 • Plan wydatków budżetu Gminy Głuszyca na 2010 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik 3
 • Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne - załącznik 4
 • Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r. - załącznik 5
 • Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r. - załącznik 6
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - załacznik 7
 • Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załacznik 8
 • Planowane wydatki inwestycyjne  w 2010 r. - załącznik 9
 • Dochody i wydatki dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych na 2010 r. - załącznik 10
 • Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Głuszyca na rok 2010 - załacznik 11
 • Przychody i koszty zakładów budżetowych planowane na 2010 r. - załacznik 12
 • Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 r. - załącznik 13
 • Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 - 2012 - załącznik 14
 • Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - załącznik 15
 • Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - załącznik 16
 • MIENIE KOMUNALNE - stan na 30.09.2009 r.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |