Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < NAJEM >

Do odczytania załączników wymagany jest program
Adobe Acrobat Reader (zalecana wersja - przynajmniej 6.0)
 

09.02.2010 r.
I N F O R M A C J A
Burmistrz Głuszycy informuje, że w dniu 08 lutego 2010 roku o godz. 1015 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 20,80 m2, położonego przy ul. Kolejowej 2 w Głuszycy.
Cena wywoławcza 1 m2 – 5,00  zł. Wadium –  312,00 zł
Lokal nie został wynajęty. Nie było chętnych. Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 08 lutego 2010 roku do dnia 15 lutego 2010 roku.

05.01.2010 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy  przy ulicy Kolejowej nr 2 o powierzchni użytkowej wynoszącej - 20,80 m2

 


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |