Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Komisja d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komisja d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołana została Uchwałą Nr I/5/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r.

Komisja d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
działa w następującym składzie:

  1. radny Jan Błaszczyk
  2. radany Józef Korpysa
  3. radny Julian Żelezowski

Do zakresu działania Komisji należy:

  1. ochrona i kształtowanie środowiska,
  2. zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną,
  3. odprowadzanie, usuwanie ścieków i wywóz nieczystości stałych,
  4. utrzymanie porządku na terenie gminy,
  5. promowanie gospodarstw agroturystycznych,
  6. współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doractwa RolniczegoAKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |