Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >

09.04.2010 r.
Burmistrz Głuszycy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - działki nr 417/32 o powierzchni 0,5221 ha (załacznik graficzny)


08.04.2010 r.
Burmistrz Głuszycy informuje, że w dniu 08 kwietnia 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 60,06  m2, położonego przy ul. Boh. Getta 22  w Głuszycy - lokl został sprzedany.


19.03.2010 r.
BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 372/1 o powierzchni 0,1430 ha [załącznik graficzny]

BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 372/2 o powierzchni 0,0885 ha [załącznik graficzny]


 

08.04.2010 r.
Przetarg zakończony - lokal sprzedany
01.03.2010 r.
BURMISTRZ MIASTA GŁUSZYCY O G Ł A S Z A  I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO PRZY ULICY BOHATERÓW GETTA Nr 22


09.02.2010 r.
Przetarg zakończony - działka została sprzedana.

 

05.01.2010 r.
Burmistrz Głuszycy ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż działki nr 424/1 o powierzchni 0,0074 ha położonej w Głuszycy.

-------------------------------------------------------------------------------

30.11.2009 r.
Przetarg zakończony - działka została sprzedana.

28.10.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 45/2 o pow. 0,0841 ha położonej w Głuszycy.

-------------------------------------------------------------------------------

06.11.2009 r.
Przetarg zakończony - działki nie zostały sprzedane.

05.10.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek: nr 278, nr 280, nr 282, nr 283/1 o łącznej powierzchni 3,0034 ha położone w Głuszycy Górnej przy drodze wojewódzkie nr 381 (Wałbrzych – Kłodzko):

-------------------------------------------------------------------------------

06.11.2009 r.
Przetarg zakończony - działka nie została sprzedana.

01.10.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 454/1 o powierzchni 0,0387 ha położonej w Głuszycy Górnej.

-------------------------------------------------------------------------------

06.11.2009 r.
Przetarg zakończony - działka nie została sprzedana.

01.10.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 471/32 o powierzchni 0,5221 ha położonej w Głuszycy:

-------------------------------------------------------------------------------

06.11.2009 r.
Przetarg zakończony - działka została sprzedana.

01.10.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 818 o powierzchni 0,5721 ha położonej w Głuszycy:

-------------------------------------------------------------------------------

24.09.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 125/1 o pow. 0,0023 ha (23 m2) położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>

18.08.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 166/4 o pow. 0,1038 ha (1038 m2) położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>

05.08.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Pamięci Narodowej 23 w Kolcach, o pow. 36,82 m2
<przetarg zakończony, lokal został sprzedany>
 
03.08.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 818 o powierzchni 0,5721 ha położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana>         

03.08.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 221/14 o powierzchni 0,0806 ha położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>   

03.08.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 221/13 o powierzchni 0,0689 ha położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>
 

03.08.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 221/12 o powierzchni 0,0720 ha położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>

11.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 96/5 o powierzchni 0,3552 ha położonej w Sierpnicy.
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>

11.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 818 o powierzchni 0,5721 ha położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana>

19.03.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 54, o pow. 27,69 m2.
<przetarg zakończony, lokal został sprzedany>

17.03.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 221/11 o powierzchni 0,0799 ha położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>

17.03.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 818 o powierzchni 0,5721 ha położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana>

17.03.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 433 o powierzchni 0,0400 ha położonej w Głuszycy.
<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana

17.03.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 354/3 o powierzchni 0,0249 ha położonej w Sierpnicy ...
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>

19.02.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 99/1 o pow. 0,0849 ha (849 m2) położonej w Sierpnicy ...
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>

18.02.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Pamięci Narodowej 23 w Kolcach, o pow. 36,82 m2 ...
<przetarg zakończony, lokal nie został sprzedany>

16.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza  przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 123/4 o pow. 0,0201 ha położonej w Głuszycy ...
<przetarg zakończony, działka została sprzedana>

16.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 283/1 o pow. 3 050 m2 położonej w Głuszycy Górnej ...
<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana>

16.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 280 o pow. 4 505 m2 położonej w Głuszycy Górnej ...

<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana>

16.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 278 o pow. 3 328 m2 położonej w Głuszycy Górnej ...
<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana>

16.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 282 o pow. 19 151 m2 położonej w Głuszycy Górnej ...
<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana>

13.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, uzbrojonej (instalacja wodno -kanalizacyjna i elektryczna), nr 221/11 o pow. 799 m2 położonej w Głuszycy, ul. 11-go Listopada 41 ...
<przetarg zakończony, działka nie została sprzedana>

13.01.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 54, o pow. 27,69 m2 ... 
<przetarg zakończony, lokal nie został sprzedany>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |