Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Stawki podatku od środków transportowych na 2009 r. >


Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok (Uchwała Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy, z dnia 1 grudnia 2008 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych) w wysokości:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie            660,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     1.100,00 zł
c) powyżej 9 ton                                  1.310,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
       
Dwie osie
 
12
13
1400
1510
13
14
1458
1550
14
15
1478
1584
15
 
1480
1616

 
 
Trzy osie
 
12
17
1504
1632
17
19
1526
1662
19
21
1548
1696
21
23
1568
1728
23
25
1590
1758
25
 
1610
1790

 
 
Cztery osie więcej
 
12
25
1810
1928
25
27
1832
2074
27
29
1862
2234
29
31
1918
2514
31
 
1970
2514

 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton -  1.515,00 zł.
 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
                          ( tony)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdni (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
 
1462
1984
     
       
 
 
   
 
 
Trzy osie
 
12
1824
2564

 
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.314,00 zł.
 
6. Od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa, (przyczepa)                                (w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznany za równoważne
Inne systemy zawieszenia
1
2
3
4
 
 
Jedna oś
 
 
 
 
 
12
 
1220
1442
     
 
 
 
 
Dwie osie
 
12
38
1284
1526
38
1308
1746
 
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
38
1328
1542
38
 
1348
1758

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                 1.516,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.910,00 zł

8. Od środków transportowych posiadających sprawny katalizator spalin:
 
- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.050,00 zł
c) powyżej 9 ton 1.250,00 zł

- od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.440,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.815,00 zł 

Termin płatności I raty podatku ustala się do dnia 15 lutego 2009 r. a II raty do dnia 15 września 2009 roku.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |