Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Stawki podatku od nieruchomości na 2009 r. >

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2009 r. (Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości)  w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni

b) pozostałych - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,80 zł od 1 ha powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 7,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) od pozostałych - 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
z wyjątkiem:
- garaży i budynków letniskowych, dla których stawka
wynosi - 6,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka wynosi - 5,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli 2% ich wartości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7.


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |