Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 18 stycznia 2010 r.

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 25 stycznia 2010 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 34/2009.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za IV kwartał 2009 r.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy za 2009 r.
6. Informacja o działalności Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna za 2009 r.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca,
7.2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
7.3 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2010 r.
7.4 w sprawie utworzenia przez gminę Głuszyca jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „Podziemne Miasto Osówka”
8. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |