Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 RADCA PRAWNY - RP

STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55.
I piętro, pokój nr 23

Artur Nazimek - Radca Prawny

prowadzi obsługę prawną Burmistrza i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego we wszystkich sprawach dotyczących problematyki prawnej z  zakresu samorządu terytorialnego, a w szczególności:

  1. opiniuje pod względem prawnym projekty aktów m.in.: uchwał, zarządzeń, umów, porozumień oraz prowadzi doradztwo prawne w tym zakresie,
  2. informuje Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w szczególności z zakresu administracji samorządowej i rządowej,
  3. udziela kierownikom referatów, biur, samodzielnym stanowiskom, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  4. uczestniczy w prowadzonych przez gminę rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku pracy,
  5. występuje w charakterze pełnomocnika gminy w postępowaniach; sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi (w tym prowadzi sprawy przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organizacjami egzekucyjnymi i organami innych instytucji państwowych),
  6. prowadzi inne sprawy przewidziane w przepisach ustawy o radcach prawnych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |