Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < BO - stanowisko ds. ochrony środowiska, geodezji i gospodarki wodnej >

Stanowisko ds. ochrony środowiska, geodezji i gospodarki wodnej:
 • Andrzej Poniewierski
  pokój nr 27, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 741 
  e-mail: gios@gluszyca.pl

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska, geodezji i gospodarki wodnej należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z:
  a) ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  b) ustawy Prawo ochrony środowiska,
  c) ustawy Prawo wodne,
  d) ustawy o odpadach,
  e) ustawy o ochronie zwierząt,
  f) ustawy Prawo łowieckie,
 2. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości oraz nazewnictwem ulic i placów;
 3. Realizacja zadań dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych;
 4. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |