Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < BG - stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa >

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
 • Mariola Szarata
  pokój nr 1, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 8866758
  e-mail: grol@gluszyca.pl 

Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami i rolnictwa należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości;
 2. Współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi oraz współorganizowanie i uczestnictwo w zebraniach wiejskich;
 3. Realizacja zadań związanych z prawem wieczystego użytkowania nieruchomości i przekształcania tego prawa w prawo własności;
 4. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej na terenie Gminy;
 5. Prowadzenie spraw dotyczących zmian granic nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości;
 6. Realizacja zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 7. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntowych będących we władaniu Gminy.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |