Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < BK - stanowisko ds. komunalnych i mieszkaniowych >

Stanowisko ds. komunalnych i mieszkaniowych
  • Artur Burek
    pokój nr 1, parter Urzędu Miejskiego
    tel. 074 88 66 766
    e-mail: 

Do zadań stanowiska ds. komunalnych i mieszkaniowych należy w szczególności:

  1. Podejmowanie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń komunalnych, szczególnie w zakresie ich stanu technicznego, a także zaopatrzenia w wodę, gaz i energię elektryczną, odprowadzania ścieków i zbiorowego ogrzewania;
  2. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy oraz mieniem będącym własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy;
  3. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem cmentarzy.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |