Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

20.10.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek nr: 89/10 o pow. 0,0104 ha, 469/2 o pow. 0,0018 ha, 174/4 o pow. 0,0045 ha, położonych w Głuszycy oraz dz. nr 544/11 o pow. 0,0153 ha położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...

20.10.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 261 o pow. 0,3201 ha oraz działki nr 10/12 o powierzchni 0,0205 ha, położone w Głuszycy (na okres 3 lat) ...

20.10.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 93 (Ps IV -0,8400) hapołożonej w Grzmiącej (na okres 3 lat)
(dzierżawca odstąpił od dzierżawy po pierwszym przetargu)

01.09.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 58/2 o pow. 0,0091 ha, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka nie została wydzierżawiona>

03.08.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 287/6, położonej w Sierpnicy (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

03.08.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 445/4, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

19.06.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 559/1 o pow. 0,0850 ha oraz działki nr 559/2 o pow. 0,0569 ha, położone w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

10.06.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 500/2 o pow. 0,0021 ha (pod garaż), położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

10.06.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: część działki nr 500/2 o pow. 0,0105 ha oraz część działki 500/2 o pow. 0,0069 ha, położonej w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

10.06.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 445/4, położonej w Głuszycy, obręb I (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, nikt nie przystąpił do przetargu>

10.06.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek: nr 521, 252/2 i  67/8 położonych w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

10.06.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek: nr 93, 92/2 oraz części działki nr 207/3, położonych w Grzmiącej (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

10.06.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działkek: nr 58/3, 58/2 i 56/2 położonych w Kolcach (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działki zostały wydzierżawione>

26.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działkek: nr 204, cz. działki nr 206 w Głuszycy Górnej oraz cz. działki 497/11 w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony>

26.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 526/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony>

21.11.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 31/1 oraz cz. działki 31/4 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

21.11.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 539/6 i cz. działki 500/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka 539/6 została wydzierżawiona>

21.11.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 70/9 w Grzmiącej i cz. działki 123/3 obręb II w Głuszycy (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

21.11.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę cz. działki nr 526/2 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

21.11.2008 r.
Burmistrz Miasta Głuszycy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 135 w Głuszycy Górnej (na okres 3 lat) ...
<przetarg zakończony, działka została wydzierżawiona>

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |