Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 17 sierpnia 2009 r.

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy


Uprzejmie informuję, że XXX sesja Rady Miejskiej
w Głuszycy
odbędzie się w dniu 31 sierpnia o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 28/2009 i 29/2009.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w II kwartale br.

5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.,
5.2 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy,
5.3 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na usuwanie skutków powodzi
5.4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca,

6. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
7. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |