Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.
(
Zarządzenie nr 35/09 Burmistrza Miasta Głuszyca)

20.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
 
Konkurs rozstrzygnięty - w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową wybrana zostały oferty złożone przez:
- Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy . -przyznana kwota dotacji – 7500 zł
- Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit w Głuszycy . -
przyznana kwota dotacji – 2000 zł
Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 

<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

09.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Z TERENU GMINY GŁUSZYCA.
 
Konkurs rozstrzygnięty -  w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- organizacja wypoczynki letniego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Głuszyca wybrana została oferta złożona przez Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla w Głuszycy ul.11-go Listopada 2a -przyznana kwota dotacji: 6000 zł. Warunki realizacji zadania zostały określone w umowie.
 

<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

06.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
- konkurs  został unieważniony ... więcej
<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |